ANBI-status

Algemeen Nut Beogende Instelling

Om de transparantie van goede doelen beter inzichtelijk te maken, zijn alle stichtingen met een ANBI-status vanaf 1 januari 2014 verplicht een aantal zaken openbaar te maken. Onze stichting voldoet aan deze eis.

Alle relevante informatie is te vinden in de documenten aan de rechterkant van deze pagina.

Fiscaal nummer stichting KAP: 8142.69.825

ANBI betekent Algemeen Nut Beoogde Instelling. De status wordt door de belastingdienst verleend en gecontroleerd. Voor donoren, sponsoren en subsidiegevers is dit van belang, omdat een ANBI-status waarborgt dat donaties fiscaal aftrekbaar zijn. De stichting is vrijgesteld van erfbelasting.

ANBI logo