Filosofie

KAP initieert en geeft financiële steun aan kleinschalige projecten in Afrika met als doel om samen met lokale partners, binnen de bestaande sociale structuren en op basis van zelfredzaamheid en continuïteit, toegang tot veilig drinkwater te realiseren.

Stichting KAP is van mening dat ieder mens recht heeft op veilig drinkwater in zijn leefomgeving.


Uitgangspunten beleidsplan
Missie van Stichting KAP
Werkwijze van Stichting KAP
Veilig drinkwater in Afrika is haalbaar en betaalbaar
De lokale bevolking wordt onderwezen
Bevolking kan watersysteem zelf draaiend houden
Economische activiteiten kunnen worden opgestart
Veilig drinkwater het recht van jong en oud