Projecten

Projectvoorwaarden

In Afrika zijn nog veel dorpen voor hun waterbehoeften afhankelijk van dammen en meren. Vaak moeten ze het water zelfs delen met het vee. Stichting KAP assisteert bij het scheppen van gescheiden waterputten voor mens en dier en de aanschaf en installatie van waterzuiveringsapparatuur.

De projecten worden uitgevoerd door lokale vrijwilligersorganisaties (CBO's: community based organizations) of NGO's (niet-gouvernementele organisaties).

Waar: In Afrika
Wie: Voor dorpen die geen toegang hebben tot veilig drinkwater, maar wel over een waterbron beschikken.
Hoe: Samen met een lokale organisatie, met een eigen bijdrage van de gemeenschap en door training van de dorpsbewoners.

Randvoorwaarden:

  • De aanvragen komen van de dorpen;
  • KAP beoordeelt de gemeenschapsstructuur, controleert de aanwezigheid van water dat gezuiverd kan worden en zoekt een betrouwbare partner voor implementatie;
  • Minimaal 500 mensen moeten baat hebben bij het project;
  • Na drie maanden moet een project zelfredzaam zijn;
  • Alle betrokken partijen leggen verantwoording af.
Kleding wassen in de rivier